TRAINING & COACHING 


Catalijn werkt vanaf 2001 als actrice in trainingssituaties. Zij is bekend met een veelheid aan werkvormen en onderwerpen en kan snel schakelen naar de gewenste aanpak per situatie en per deelnemer.  Prof. mr. dr. Hans de Bruijn, TU Delft : ''Ik werk veel met Catalijn vanuit cases over besluitvormingsprocessen waarin partijen met verschillende belangen acteren. De kracht van Catalijn is dat ze op overtuigende wijze heel verschillende rollen kan spelen - politici, burgers, ondernemers, managers. Dat kan ze ook in het moment: een deelnemers schetst een ingewikkelde situatie, zij zet die neer. Vaak is ze een lastige opponent voor deelnemers - het gaat nu eenmaal over botsende belangen - maar ze houdt altijd oog voor wat een deelnemer aankan en waar een deelnemer van leert. Tenslotte - ik geef deelnemers feedback vanuit mijn expertise, Catalijns' feedback voegt daar vrijwel altijd wat aan toe - vanuit een ander perspectief. Ook dat is bevordelijk voor het leerproces van de deelnemers. 

Door Prof. mr. dr. Hans de Bruijn word ik ingezet in training voor o.a.: Erasmus Academie, Neerlands Diep, TU Delft, Politecnico Milaan - omtrent de onderwerpen Procesmanagement en Framing


"Het gaat erom hoe je als persoon in een dergelijke, complexe omgeving functioneert. Wat zijn je intuïties, hoe kom je over op anderen, hoe kun je je ontwikkelen terwijl je recht doet aan wie je bent. Authenticiteit is alles – het is mijn drijfveer om professionals in staat te stellen hun eigen kracht en authenticiteit beter te benutten in hun veeleisende, complexe wereld.”


Door Cilia Linsen - ICISZ - word ik ingezet in trainingen in de zorg waar het gaat over omgaan met naasten van een ernstig zieke patiënt. Wij doen deze training bijvoorbeeld voor werkenden in de palliatieve zorg  en voor de Parkinson Vereniging.

website: 


Door MV training & coaching word ik ingezet in training voor o.a.: Allseas, Digital Power, Vattenfall

Annet Hock: "Wat ik waardeer in onze samenwerking is dat Catalijn op een constructieve manier meedenkt met mij als trainer en dan ook verschillende suggesties aanbiedt. Daarnaast geeft ze zorgvuldige feedback waar de deelnemer echt verder mee komt" 

Karen Ponne: "Aan bovenstaande voeg ik graag nog toe dat ze heerlijk snel reageert en betrouwbaar is in haar afspraken - ze denkt goed met me mee als het om de planning gaat !!" 

website:


 

Door Mascha van Wijnen en Klara Uleman van de Koaching Akademie word ik ingezet in hun training persoonlijk leiderschap

website:


 

Door Arjan Kindermans van Anderlicht word ik ingezet in training voor o.a.: Provincie Noord-Holland

website:

een aantal opdrachtgevers: 

Door Hart voor Projecten word ik ingezet in training voor o.a. : WUR, NVWA, KplusV                  website:


Door Leertouwer-van Dijk & U word ik ingezet in training voor o.a : Van Oord, Lely, Gemeente Amsterdam, Kifid

website:


Door Operatie Frisse Peper word ik ingezet in artistieke interventies voor o.a.: De Volksbond, Inspectie van Onderwijs

website:


Door Goal Training word ik ingezet in training voor o.a.: Levanto Groep, div. Musea, SNTR  

Loek van 't Westende: "Inleven in en de taal spreken van de groep., de juiste en praktische vertaalslag weten te maken. Dit zijn o.a. een aantal zaken die het werken met Catalijn kenmerken. Daarnaast is de feedback die ze geeft helder, concreet en toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de deelnemer"

website:


"In het ene geval wil een deelnemer in een complexe casus uitgedaagd worden het met een stevige opponent op te nemen, in het andere geval heeft een deelnemer behoefte aan een gesprekspartner die voorzichtig spiegelt en zo bewustwording creëert omtrent het effect van het eigen gedrag.

Ik ben in dit werk altijd op zoek naar het ultieme leereffect en zorg er daarbij voor zo transparant mogelijk te blijven en heldere feedback te geven." 


Met Annerieke Ruijter  van ruijter in company werk ik in diverse opleidingstrajecten 

Annerieke Ruijter: "Heel bijzonder hoe zij een range aan gedrag en persoonlijkheden kan neerzetten, daardoor krijgt iedere deelnemer precies dat te oefenen wat hij of zij nodig heeft. Van bonkige leidinggevende  tot lieve zachte collega, van grote kerel tot stoere vrouw, mee- of tegenwerkend, openlijk of juist minder zichtbaar in de weerstand.. De feedback is on point; de deelnemers kunnen er echt iets mee" 

website: